Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Supervisie

Supervisie heeft als doel: het intergreren van denken, voelen en handelen als persoon in het denken, voelen
en handelen als beroepsbeoefenaar,
opdat je (nog meer) in staat gaat zijn zelfstandig en zelfsturend te
handelen op de werkvloer.

Supervisie is gericht op beroepsbeoefenaars die met mensen werken in de zorg, in het onderwijs, bij de
overheid en in productiebedrijven:
medici, psychologen, therapeuten, werkers in de (thuis-)zorg, maatschappelijk
werkers, verpleegkundigen, medewerkers P&O, managers, ambtenaren, enz. 

Vormen van supervisie zijn:
- opleidingssupervisie, al dan niet gecombineerd met werkbegeleiding;
- instellingssupervisie: bv een leidinggevende/manager/werkgever kan een medewerker (dwingend) adviseren
  om een supervisietraject te doorlopen;

- privésupervisie: een beroepsbeoefenaar besluit zelf dat hij/zij op een bepaald werkgerelateerd thema supervisie
  nodig heeft. 

Supervisietrajecten kunnen op verschillende manieren ingericht worden:
- individuele supervisie (1 uur per zitting);
- in tweetallen (1 1/2 uur per zitting);
- in groepjes van 3 of 4 supervisanten (2 uur per zitting).

Een supervisietraject bestaat uit minimaal 10 zittingen, en als iemand nog nooit eerder supervisie heeft gehad
15 zittingen. 

Het verschil tussen supervisie en praktijkbegeleiding:
Bij praktijkbegeleiding ligt de focus op de client/klant en wat die nodig heeft van de dienstverlener.
Bij supervisie ligt de focus op de dienstverlener en wat die nodig heeft om zijn/haar werk goed te kunnen doen.