Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

"Visie"

Psychosociale hulpverlening wordt gezien als een onmisbaar onderdeel van de totale zorg aan mensen met een levensbedreigende of chronische ziekte. De cliënt wordt mentaal en emotioneel ondersteund in diens medische behandeling. Deze ondersteuning kan nooit dienen als vervanging voor een medische behandeling. Een van de doelen van de begeleiding is steeds: de kwaliteit van leven helpen verbeteren.
Indien nodig kan de begeleiding thuis, in het ziekenhuis of in een hospice plaatsvinden.
Er is ook aandacht en ondersteuning voor de 'eerste helper' en andere naasten van de cliënt.   

Palliatieve Zorg wordt in de stelling van de World Health Organisation (WHO) gedefiniëerd als medische en psychologische zorg in de laatste levensfasen, gericht op de kwaliteit van leven en sterven. Ik vat palliatieve zorg op zoals die in Ierland en Groot-Brittanië is ontstaan en in hoog tempo doorontwikkeld wordt. Volgens deze opvatting kan palliatieve zorg worden aangeboden vanaf het moment van diagnose tot en met terugkeer in de maatschappij of overlijden, kortom: in alle fasen van een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte. 

De visie zoals die op internet is te vinden en die ik volledig onderschrijf: 
“Palliatieve zorg is gespecialiseerde medische en psychologische hulpverlening aan mensen met een ernstige ziekte. De hulp is gericht op verlichting van symptomen, pijn en stress van een ernstige ziekte, wat de prognose ook is. Het doel is om de kwaliteit van leven voor zowel de cliënt als diens familie te verbeteren.
Palliatieve hulpverlening is mogelijk op elke leeftijd, in elke fase van een ernstige ziekte en kan ingezet worden tegelijk met een curatieve behandeling. 
De doelen zijn concreet: verlichting van het lijden, behandeling van pijn en andere stressveroorzakende symptomen, psychologische en spirituele zorg, hulp aan de cliënt om een zo actief mogelijk leven te kunnen leiden en hulp aan diens familie om de cliënt en zichzelf blijvend te kunnen ondersteunen.
Palliatieve hulp is bedoeld voor iedereen met een ernstige en complexe ziekte, ongeacht of er de verwachting is dat de cliënt volledig zal genezen, voor langere tijd zal leven met een chronische ziekte, of progressie van de ziekte zal doormaken.”

(Wikipaedia: Vertaling uit het engels)