Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Simontontherapie

Simontontherapie is ontwikkeld voor mensen die lijden aan de ziekte kanker door Dr.Oscar Simonton
(een amerikaanse radiotherapeut) in samenwerking met zijn toenmalige echtgenote (een psychotherapeute).
Zij vonden dat kankerpatiënten naast een medische behandeling ook psychische begeleiding en ondersteuning
nodig hebben. Zij gebruikten daartoe o.a. ontspanningsoefeningen, visualisatietechnieken en technieken om
belastende overtuigingen te elimineren, en ook regressietherapie om oud zeer te neutraliseren.

Simonton introduceerde ook het systeem van de 'eerste helper': een persoon uit de privéomgeving, waarmee
de patient vertrouwd is, en die de patiënt zoveel mogelijk steunt. Een eerste helper heeft vaak óók onder-
steuning nodig om te kunnen blijven helpen.
Hoe zorgt u als eerste helper voor uzelf en hoe gaat u om met al uw emoties in deze moeilijke en
vaak langdurige
omstandigheden?
Ook u als eerste helper kunt voor ondersteuning contact opnemen.

De Simontonmethode zoals deze in Nederland wordt gebruikt, is verrijkt met alles wat uit onderzoek waardevol
is gebleken in de psychosociale oncologie, en wordt afgestemd op de behoeften van de cliënt.

In februari 2014 werd in het blad 'Counselling Magazine' (voor beroepskrachten) een artikel van mijn hand gepubliceerd.

U kunt dat artikel hier downloaden:

CM-1 blad 34-35   CM-1 blad 36-37   CM-1 blad 38-39